VEDIC ART 

Om du är intresserad av kurser   och målarhelger i Vedic Arts anda så klicka gärna på rubrikerna ovan där intressant information finns.

 Maria, dansar med penslar

Min resa i bilder

Min resa börjar i min känsla och i mina tankar, ur mina djupaste minnen  och starkaste känslor, de bilder som finns i min själs iver.

Min iver gör att jag vill använda mig av flera olika sätt att måla; akryl, olja, akvarell och pastell ofta i en blandning. Jag målar med penslar, målarkniv, svamp, handen, fingrarna, det som ligger närmast.

Jag säger då och då att ”jag kopplar bort huvudet och låter händerna arbeta”. Mitt ”mind” har en tendens att lägga sig i, och då kan jag förlora mitt flöde, mitt besök konstens rike, inom mig.

Konsten som berör mig så starkt och som vill manifestera sig utanför mig.

My journey through images

My journey begins in my feeling and in my thoughts, in my deepest memories  and the strongest emotions. These are pictures rising from my soul's eagerness.

My eagerness makes me want to avail myself of several different ways to paint;  such as acrylic, oil, watercolor and pastel, often in a blend. I paint with brushes,  painting knifes, sponge, hand, fingers, the nearest tool at hand.

I often say: "I try to disconnect my head and let my hands work”. As my "mind" has a   tendency to fold in, I can lose my flow, and my visit to “the kingdom of art” within me.

The Art touches me so emotionally strong and wants to manifest itself outside and beyond me.Med fötterna på jorden och penslarna i himlen, som Curt Källman, grundaren av Vedic Art uttryckte det ibland.
Så försöker jag att leva i mitt konstnärsskap.

 

Logo - Till Startsidan

I tanke och känsla

Med färg och penslar

Ur motiv och i motiv

Det är Min Själs resa i min konst

In thought and in feeling

With paint and brushes

From motive, into motive

This is My Soul´s travel within My Art