Galleri 2

Det dramatiska får komma fram - med målarkniv som pensel, i olja och i akryl.
The dramatic can come up - with a paint knife as a brush, in oil and in acrylic.

 

 

 • Ur solen - olja
 • Cascades - et de fleurs
 • "Elektra" SÅLD
 • Cave - olja - SÅLD
 • Easter SÅLD
 • Eld i natten
 • Is-vattenfall
 • Indian Summer
 • Kimono - fun
 • La vision du´n Ange
 • Vandringsmän
 • Skeppsbruten - Privat ägo