Copyright

Bilderna på denna web-plats är gjorda av och tillhör Maria-Nil Imre Andersson. Bilderna är skyddade av Copyright, och Upphovsrättslagen. 

Intrång i min upphovsrätt kan leda till skadeståndskrav och kan vara straffbart enligt 53 och 54 §§ Upphovsrättslagen.
Bilderna  får inte kopieras eller användas utan tillstånd från Maria Imre-Andersson. 

Om du vill låna eller köpa rättigheter att använda en bild, kontaktar du mig lättast via kontaktformuläret.

Är du intresserad av bilder som hjälper barn med kommunikationssvårigheter att prata så kan du klicka på denna länken:
http://www.nilbild.se. Där finns ett kommunikationsmaterial som jag har målat till min son Emil, som inte kan prata på annat sätt.


English

Copyright

The images on this site are made by and belong to Maria-Nil Imre Andersson. The images are protected by Copyright, and the Copyright Act.

Infringement of my copyright may lead to claims for damages and may be punishable under sections 53 and 54 of the Copyright Act.

The images may not be copied or used without permission from Maria Imre-Andersson.

If you want to borrow or buy rights to use a picture, you can contact me most easily via the contact form.

Are you interested in pictures that help children with communication difficulties to talk so you can click on this link: http://www.nilbild.se. There is a communication material that I have painted for my son Emil, who cannot talk in any other way.