VEDIC ART 

 I mer än 20 år har jag målat och skapat med Vedic Art´s grundprinciper inom mig.

Dessa år har inneburit mycket för mitt eget skapande, och min inre känsla för
olika konstarter, min egen konst och konst av andra fantastiska konstnärer.

Läs gärna min dikt om hur jag upplever Vedic Art´s anda.

www.vedicart.com

Vedic Art