Så här känner jag:

Vad är Vedic Art?  Vedic Art är. ÄR.

I ditt hjärta, i mitt hjärta.
Från ett dunkande hjärta till ett annat, lugnt hjärta.

Vedic Art - konsten - är allt vad den kan bli
hos varje Vedic Art-konstnär, vid varje tidpunkt.

Vedic Art-måleriet är inte "bara" pensel, färg och målarduk.
Vedic Art börjar inuti och långt innan en pensel doppats i färg. 

Innan färgen landat på paletten, innan en duk har satts fram på staffliet.

Vedic Art är ett sätt att leva. 

Det finns inuti var och en, i känslan inuti var människa. 

Vi är många.
Alla ser olika ut, alla kommer från olika sammanhang och bakgrund.
Vi är i olika åldrar, i olika tidsskeenden i våra liv.

 Vi är olika, ja, olika.

Därför är det så fantastiskt att alla som gör konstverk, 
målar eller annat enligt Vedic Arts 17 principer
kan komma samman och till exempel måla.

Var som helst i världen.
Och alla förstår, alla vet. 

Alla vet att alla är olika, och samma. Samtidigt,

Och alla vet att alla målar utifrån sitt inre... 

Det inre som finns med oss hela tiden, bearbetar,
funderar, fantiserar, tänker på och planerar
inför nästa möte mellan kroppen,
sinnet, penslar och färger.

Vedic Art är inte ett sätt att måla utan ett nytt måleri varje gång. 

Varje gång en målning startar, inuti en människas hjärta. 

Inuti bröstet och i en längtan att uttrycka sin känsla i en bild.


Vedic Art-tavlor och målningar ser inte ut på något särskilt sätt,
och man behöver inte följa några regler för hur bilderna ska se ut. 

Det finns inga sådana regler. Vedic Art är frihet och
befriandet av en inre kreativitet och en växande konstnärlighet.

Vedic Art är lättnad och glädje och i denna får man vara 

utan krav på resultat, eller regler om hur någon tavla ska se ut. 
Vedic art är hälsa och kärlek, utan krav på motprestation på något sätt.

Vedic Art-måleriet befriar. Befriar sinnet, konstnärligheten, 
möjligheten till ett eget uttryck befriar individualiteten. 

Både i tid och rum.

Måleriet som sker behöver inte göras eller se ut på något särskilt sätt, 
det får vara och se ut som Du, som Du som målar. 

Precis som Du vill, som du känner och önskar. 

Du får gå från Din tanke och Din sinnesbild till tavlan 
och till måleriet, så som Du vill ha det. 


Allt det som Ditt uttryck ger, det ger Du till alla som ser Din konst.

Att kunna ge genom konst är rikedom för alla och gåvor till alla. 

Gåvan att ge och gåvan att få.


Vedic Art börjar i hjärtat, breder ut sig till bröstet, sprider sig 
i andningen och finns med under många djupa andetag. 

Sedan tar Vedic Art-känslan en eller två avstickare till hjärnan 
och så sprider den sig med värme ut i armar och händer.

Där fortsätter målandet som började redan i hjärtat. 

Det fortsätter till ”de för ändamålet mest lämpliga kroppsdelarna"... 

Armar, händer, fötter och kanske hår och 
allt annat man kan behöva för att skapa.

Det börjar i hjärtat. 

Där är Vedic Art.

I Ditt hjärta. 

Maria Imre Andersson i Falun den tjugonde april 2016

"Lady in Green"DoublemoonUnder vatten"Bättre en fågel i handen"Från förrStjärnfallSunBakom slöjanAkrodans Båtfärd